Covid-19 policy på Hansaklubben

Våra medlemmars välbefinnande är högsta prioritet. På Hansaklubben ska man känna sig trygg. 

Vi håller oss uppdaterade om utvecklingen av pandemin och följer de rekommendationer, riktlinjer och instruktioner som ges av Folkhälsomyndigheten och andra nationella myndigheter. För oss är det en självklarhet att vi alltid följer och uppdaterar våra rutiner kring hygien och städning för att undvika virus i alla dess former, inklusive Covid-19. För att minska smittspridningen har vi infört följande åtgärder.
  • Mer frekvent och extra noggrann städning (handtag, bordsytor, toaletter)
  • Handsprit finns på toaletterna och i de olika rummen på klubben
  • Lunchsittning möbleras med de rekommenderade avstånden d v s luftigt
  • Möjlighet till Take Away för de som inte vill/kan komma till våra luncher
  • Högsta antalet gäster på varje lunch har vi satt till 50 personer
 **

Vår verksamhet faller inte under regleringen kring allmänna sammankomster utan omfattas av de trängselregler som Folkhälsomyndigheten beslutat om men vi har ändå tagit beslutet att hålla antalet lunchgäster till max 50 personer. Självklart gäller det fortfarande att tänka på social distans, att tvätta händerna och stanna hemma om du upplever några sjukdomssymptom.

Mvh / Marie