MEDLEMSKAP I HANSAKLUBBEN

Hansaklubben är en opolitisk ideell förening som har till uppgift att i Malmö ge möjligheter till trevlig samvaro i traditionellt klubbliv samt tillhandahålla sina medlemmar lokaler för konferens- och utbildningsändamål.
 
Utanför luncherna och andra evenemang är Hansaklubbens lokaler avsedda för läsning och annan avkoppling. Tidningar, tidskrifter, böcker och referenslitteratur finns till medlemmarnas förfogande. 

Vi välkomnar även gäster till medlemmar vid våra luncher eller för samkväm i våra lokaler. 

Tomas Lüning, Generalsekreterare och Thomas Wiklund, i Hansaklubben