KLUBBENS HISTORIA

Den 30 januari 2002 bildades Hansaklubben i Malmö efter gammal anglosaxisk modell. Klubben är ett forum för vänskaplig och angenäm samvaro i god miljö där lunchträffarna är i fokus. Vårt hem är Dringenbergska Gården, Norra Vallgatan 66, med anor från 1200-talet. Under åren har klubben blivit ett värdefullt nätverk för personer ur näringslivet i södra Sverige. Idag är vi över 200 medlemmar varav cirka 20 procent är kvinnor. Nya medlemmar är alltid välkomna och kontakta oss gärna för mer information om hur du söker medlemskap i Hansaklubben.


KLUBBVAPNET

Hansaklubbens vapen ritades av rikets främste heraldiker Jan Raneke som avled 2008. Vapnet skulle sammanbinda vattnets och Hansans historiska betydelse för Malmö. Färgerna, eller tinkturerna som det heter på heraldiskt fackspråk, är rött och vitt motsvarande dem som ingår i det stadsvapen som Malmö, tidigare Elbogen, fick av Erik av Pommern på 1400-talet. Sköldens vågor i vitt och skurtinor, som kännetecknar hansatidens byggnader, i rött, kröns med en murkrona som kännetecknar staden med dess rättigheter.

 


FASTIGHETEN

Hansaklubbens lokaler är både vackra och har en lång historia. Klubbens lokaler består för närvarande av Hansasalen och Spinngården i Dringenbergska Gården på Norra Vallgatan 66 i Malmö samt valven vid Spinngården. Många historiska personligheter har vistats i lokalerna, säkerligen har danska kungligheter besökt myntmästare Dringenberg, liksom att den förste svenske generalguvernören över Skåne, Rutger von Ascheberg, värmt sig med ett glas brännvin i de historiska valven. Historikern Einar Bager hade säkert kunnat räkna upp åtskilligt fler historiska personligheter som gästat byggnaden och passerat förbi på gatorna och stadsmursvallarna som tidigare omgav Malmö.
 
Huset låg mycket strategiskt i den gamla staden. När Frans Suell, som idag står staty framför Hansaklubbens lokaler, 1774 tog initiativet till Malmös första hamn valde han platsen framför myntmästaren Dringenbergs hus. Härtill kommer att huset förmodligen är en av de äldsta kvarvarande medeltidsbyggnaden i Malmö.