VÄNKLUBBAR

Hansaklubben har etablerat ett antal vänklubbar där Hansaklubbens medlemmar åtnjuter vissa medlemsförmåner. Vi hälsar också varmt våra vänklubbars medlemmar välkomna till oss.
 


CITY UNIVERSITY CLUB
London, Storbritannien

BACHELORS' CLUB
Göteborg, Sverige

ST. JAMES'S HOTEL & CLUB
London, Storbritannien

THE ECCENTRIC CLUB
London, Storbritannien