Hansaklubben har etablerat ett antal vänklubbar där våra medlemmar åtnjuter vissa medlemsförmåner. 

Uppskattade luncher och events med hög kvalitet i god miljö under angenäma former höjer upplevelsen i klubben. 

Den 30 januari 2002 bildades Hansaklubben i Malmö efter gammal anglosaxisk modell som ett forum för vänskaplig samvaro i god miljö.